وزیر امور خارجه کشورمان در مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: تذبذب رژیم ترامپ واقعا به یک کمدی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: تذبذب رژیم ترامپ واقعا به یک کمدی تبدیل شده است. یک هفته، محور ادعاهای آن این است که ما منابع مان را در خارج از کشور به تاراج می دهیم و هفته بعد ادعا می کند که به اندازه کافی برای حمایت از فلسطینی‌ها هزینه نمی کنیم! بالاخره یکی را انتخاب کنید.