تیراندازی در نهاد ریاست جمهوری شایعه ای است که در فضای مجازی دست به دست می چرخد و هیچ مقام اطلاع رسانی و یا امنیتی مرتبط با ریاست جمهوری این خبر را به طور رسمی تکذیب نکرده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، در حالیکه خبر تیر اندازی در نهاد ریاست جمهوری در فضای مجازی دست به دست می شود هیچ مقام مسئول شایعه یا واقعی بودن این خبر را تکذیب نکرده است.

از سوئی پیگیری های خبری خبرنگار موج هم برای کسب خبر بی نتیجه ماند و برخی از مدیران که مسئولیت مستقیم اطلاع رسانی دارند از تکذیب خبر هم سر باز زده و پیگیری را به تیم حفاظت و سپاه ارجاع دادند.

خبری به نقل از منبع آگاه در برخی رسانه ها منتشر شده که حکایت از صدای مواد آتش بازی مربوط به جشن عروسی دارد.

همچنین معاون روابط عمومی سپاه حفاظت انصار المهدی، تیراندازی در اطراف نهاد ریاست جمهوری را تکذیب کرد و گفت که صدا ناشی از آتش بازی در مراسم افتتاح یک ساندویچی بوده است.

با این حال بازار خبر و شایعه مرتبط در این رابطه داغ است و تیراندازی سهوی یک سرباز هم جز شائبه ها و اخباری این که به نقل از منبع آگاه منتشر شده است.