تیراندازی در ساختمان نهاد ریاست جمهوری تکذیب شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پس از دست به دست شدن خبر تیراندازی در ساختمان نهاد ریاست جمهوری این خبر از سوی منبعی آگاه تکذیب شد.

این منبع آگاه ⁩ گفت: این صدا ناشی از افتتاحیه مغازه ساندویچ فروشی و آتش‌بازی آن بوده و هیچگونه تیراندازی در کار نبوده است.