وزیر ارتباطات با تایید صحبت های رییس جمهوری گفت: ریشه مشکلات اقتصادی در دو محور فشارهای آمریکا و مشکلات داخلی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، حسن روحانی رئیس‌جمهور امروز در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: جنگ امروز، جنگ اقتصادی است. امروز جنگ، جنگ روانی است، جنگ تبلیغاتی است، دولت در صف مقدم این جنگ است.

وی تاکید کرده است: شما معیارهای امروز برای جشنواره شهید رجایی قرار دادید و یکی از چیزهایی که می‌شنیدیم دولت الکترونیک بود. کدام دستگاه بیشتر در دولت الکترونیک قدم برداشته است. این یکی از نکات بسیار مهم است. دولت الکترونیک شفافیت درست می‌کند. امروز در بازار ارز التهاب می‌بینید. بخشی از این التهاب برای فشار آمریکا است و خارجی است اما من به عنوان رئیس‌دولت در اینجا اعلام می‌کنم بخشی از التهابات داخلی است، یعنی صادرکننده‌ای که باید ارزش را امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهد صبر می‌کند ۴۸ ساعت دیگر می‌دهد. دلیلش را اینجا نمی‌خواهم بگویم. این کار خیانت به کشور است.

در همین رابطه محمد جواد آذری جهرمی در توییتر نوشت: ریشه مشکلات اقتصادی امروز کشور در دو محور فشارهای آمریکا و مشکلات داخلی است. راه عبور از مشکلات داخلی شفاف سازی  و اجرای دولت الکترونیکی است. چرا باید ارز ناشی از صادرات دولتی‌ها و خصولتی‌ها دیر به دست واردکنندگان برسد؟

وی تاکید کرد: صحبتهای امروز رییس جمهور حجّت را بر همه دستگاه ها تمام کرد.