سخنگوی کمیسیون صنایع گفت: طرح استیضاح وزیر صنعت تا این لحظه از سوی هیات رییسه مجلس به کمیسیون ارجاع داده نشده است.

سعید باستانی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، اظهار داشت: دو طرح استیضاح برای وزیر صنعت از سوی نمایندگان به هیات رییسه مجلس تقدیم شده است.

وی افزود: طبق آیین نامه داخلی مجلس، هیات رییسه پس از وصول طرح های استیضاح وزیر صنعت، برای بررسی بیشتر آن را به کمیسیون های تخصصی ارجاع می دهد تا نمایندگان استیضاح کننده و وزیر مربوطه در یک و یا چند جلسه حضور یافته و نظرات جمع بندی شود.

نماینده مردم تربت حیدریه تصریح کرد: تا این لحظه هیچ یک از دو طرح استیضاح وزیر صنعت برای بررسی به کمیسیون صنایع ارجاع داده نشده است.

باستانی گفت: با توجه به اینکه هفته آینده مجلس تعطیل است، در صورتی که طی روزهای آینده این طرح به کمیسیون ارجاع داده شود، دعوت از محمد شریعتمداری حداقل به 20 روز دیگر موکول می شود.