فرزند اسحاق جهانگیری معاون رییس جمهوری به شایعات درباره خانواده خود پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، طی روزها اخیر شایعات بسیاری در مورد شرایط زندگی خانواده اسحاق جهانگیری در فضای مجازی منتشر شد و این شایعات با نپیوستن معاون اول رییس جمهوری به کمپین فرزندت کجاست؟ افزایش یافت.

حال فرزند اسحاق جهانگیری در فضای مجازی نوشته است: من محمدحسین جهانگیری فرزند دکتر اسحاق جهانگیری دانش آموخته دکتری مدیریت زنجیره تامین، اکنون مشغول انجام خدمت سربازی هستم. برادر کوچکترم محمدحسام دانش آموز سال سوم دبیرستان است.

وی می افزاید: دو خواهرم هم هر دو ازدواج کرده اند و ساکن تهران اند.

فرزند معاون اول رییس جمهور مدعی شده است: همه اینها را برای این نوشتم که بگویم هیچ یک از ما نه در اسپانیا هستیم و نه در هیچ کشوری غیر از ایران و نه آن گونه که اخبار جعلی به خانواده ما هم رسید.نه فِراری داریم و نه از ایران عزیز فراری هستیم.