سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: برکناری مشاور امنیت ملی دولت عراق توسط نخست وزیر آن کشور یک مساله داخلی در عراق است، برای ما یک عراق امن، متحد و پیشرفته بیش از هر چیزی اولویت دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، سخنگوی وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی امروز شنبه 10 شهریور به برکناری مشاور امنیت ملی دولت عراق واکنش نشان داد.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص برکناری مشاور امنیت ملی دولت عراق توسط نخست وزیر آن کشور اظهار داشت: این موضوع یک مساله داخلی در عراق است و ما در آن دخالت نمی کنیم.

قاسمی تاکید کرد: برای ما به عنوان همسایه، یک عراق امن، متحد و پیشرفته بیش از هر چیزی اولویت دارد.