با بررسی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس به نظر می رسد که از امروز باید منتظر کلید خوردن استیضاح رییس جمهور باشیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، جلسه طرح سوال از رییس جمهور در پنج محور امروز در صحن علنی مجلس برگزار شد.

پس از پاسخ های حسن روحانی، نمایندگان مجلس در مورد هر یک از پاسخ ها اقدام به رای گیری کردند و در نهایت تنها از یک پاسخ قانع شدند.

این در حالی است که حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در خانه ملت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در توییتی تاکید کرده بود: "اگر امروز آقای رئیس جمهور پاسخ قابل قبولی برای پنج سوال اقتصادی ارائه ندهد، ناگزیر از امضای طرح استیضاح وی خواهیم بود"

حال باید دید که پس از طرح سوال از رییس جمهور، طرح استیضاح حسن روحانی نیز کلید می خورد.

از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که چهار پرسشی که نمایندگان از پاسخ های حسن روحانی در مورد آنها قانع نشده اند، باید طبق آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضاییه برای بررسی ارجاع داده شود.

 

سوال نمایندگان مجلس از رییس جمهوری