عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در واکنش به نگرانی اعضای کابینه دولت در خصوص حضور رییس جمهور در مجلس بیان کرد: هیچ تقابلی بین نمایندگان و رییس جمهور وجود ندارد.

سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار موج با اعلام این خبر که جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر صنعت یک هفته دیگر به پایان می رسد اظهار کرد: به هرحال باید منتظر حضور شخص رییس جمهور در صحن علنی مجلس باشیم و خروجی جلسه فردا سرانجام سوال از وزرای دیگر را مشخص خواهد کرد.

باستانی همچنین در ارتباط با حضور رییس جمهور در صحن مجلس بیان کرد: بهتر بود شخص رییس جمهور خود اقدام به حضور در مجلس می کرد، اما بعد از پیگیری های متوالی نمایندگان این حضور امکانپذیر شد.

وی با انتقاد از عملکرد دولت در خصوص نحوه حکومت داری در کشور بیان کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران تمام قوا باید با هم هماهنگ پیش بروند و اینکه یک قوه بخواهد آن چه را که در نظر دارد در کشور انجام دهد امکانپذیر نیست.

باستانی در ادامه افزود: موفقیت نظام جمهوری اسلامی منوط به همدلی، همکاری و ارتباط قوی بین قوا است که اگر این موضوع بیشتر از قبل مورد توجه قرار بگیرد به زودی به موفقیت های روز افزون خواهیم رسید.

وی همچنین در خصوص نگرانی اعضای کابینه در دولت درباره ایجاد تشنج در جلسه فردا حضور شخص رییس جمهور عنوان کرد: هیچ تقابلی بین نمایندگان و رییس جمهور وجود ندارد و پاسخ به سوال ها مشخص کننده نتیجه جلسه فردا خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به هماهنگی نمایندگان در خصوص جلسه فردا و حضور رییس جمهور در مجلس تأکید کرد: وضعیت جوی فردای مجلس بستگی به نحوه برخورد رییس جمهور در مقابل سوال نمایندگان دارد و هر چقدر تندتر باشد قطعا تشنج بیشتر خواهد شد.

وی در پایان متذکر شد: رییس جمهور در کشور جایگاه ویژه ای دارد و نباید انتظار سکوت در مقابل هجمه را از او داشته باشیم و این هنر نمایندگان مجلس است که از جلسه فردا به نحو احسنت استفاده کنند.