دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت:به عنوان یک کارشناس معتقدم منظور رئیس جمهور احزاب شناسنامه دار نبود و سو تفاهم صورت گرفته و به نظرم بیشترین خطاب رئیس جمهور به رقبای انتخاباتی و مخالفین دولت بود که با سیاه نمایی و فعالیت تخریبی چوب لای چرخ دولت می گذرانند و یاس و ناامیدی را در جامعه توسعه می دهند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در پاسخ به پرسش خبرنگار موج که شکایت یکی از اعضای حزب اعتماد ملی از الیاس حضرتی در دستگاه قضایی چه بار سیاسی دارد؟ گفت: ایشان یک دستور موقت گرفتند و شکایت یک شخص از یک شخص است که رای دادگاه را به کمیسیون ارائه و ما نیز به حزب اعتماد ملی ارسال کردیم.

سرمست همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار موج مبنی بر اظهارات اخیر رئیس جمهور و توصیه به مرخصی رفتن احزاب تا پایان دولت دوازدهم، بیان کرد: به عنوان یک کارشناس معتقدم منظور رئیس جمهور احزاب شناسنامه دار نبود و سو تفاهم صورت گرفته و به نظرم بیشترین خطاب رئیس جمهور به رقبای انتخاباتی و مخالفین دولت بود که با سیاه نمایی و فعالیت تخریبی چوب لای چرخ دولت می گذرانند و یاس و ناامیدی را در جامعه توسعه می دهند.

وی تاکید کرد سیاست های آقای روحانی طبق برنامه ششم توسعه و منشور حقوق شهروندی و آیین نامه های مربوط به احزاب زمینه گسترش برای فعالیت احزاب را به وجود آورده و ایشان مشوق احزاب بوده و پشتیبان فعالیت های قانونمند حزبی بوده است و اعتقاد بر این است که احزاب پایه های اصلی نظام مردم سالاری هستند.