لحظاتی پیش یک فروند اف ۵ در دزفول سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، لحظاتی قبل یک فروند جنگنده اف 5 در دزفول سقوط کرد. سرهنگ خلبان منوچهر فتاحی یکی از خلبان تیز پرواز ارتش ایران جاودانه شد