مهرداد لاهوتی در حین سخنرانی در مجلس فریاد زد آقای عزیزی بذار وزیر گوش کند.

به گزارش خبرگزاری موج، در جریان برگزاری صحن علنی مجلس و بررسی استیضاح کرباسیان دو نماینده به صورت لفظی با یکدیگر درگیر شدند.جلسه استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی

در ادامه عزیزی نماینده شیروان به وی اعتراض کرد و مدام در صحن مجلس فریاد می زد که لاهوتی گفت منظورش عزیزی نماینده ابهر است. 

جلسه استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایینماینده شیروان همچنان در حال فریاد زدن بود که لاهوتی اورا مرت**ه صدا زد 

نماینده شیروان نیز با حضور در کنار لاهوتی اورا ا**ق و بی ش**ر خطاب کرد. 

با دخالت لاریجانی و برخی نمایندگان مجلس درگیری خاتمه یافت.

جلسه استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

گزارش تصویری:

جلسه استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی