عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بسیاری از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد ارتباطی با وظایف قانونی وی ندارد، گفت: وزیر در حوزه نظام مالیاتی و تورم مسئولیتی ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج، حسن سلیمانی نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در مخالفت با استیضاح مسعود کرباسیان  وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بسیاری از محورهای مطرح شده در استیضاح باید بررسی شود که چقدر در عمل به اختیارات وزیر اقتصاد برمی گردد.

وی افزود: به عنوان مثال مساله عدم اجرای نظام عادلانه مالیاتی مطرح شده است، در حالی که قانون مالیات های مستقیم ترتیبی اتخاذ کرده که تکلیف وزیر فقط اعمال یک ماده قانونی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در موضوع تورم افسار گسیخته نیز مسئولیت وزارت اقتصاد در قیمت گذاری ها چیست؟ کجا بر اساس قوانین برنامه و بودجه وزارت اقتصاد مسئول قیمت گذاری کالاها بوده است.

در هیچ جایی اختیار مستقیمی به وزیر داده نشده است

سلیمانی گفت: در مورد دیگری عدم توانایی در شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد به عنوان یکی از محورهای استیضاح مطرح شده است؛ مرکزی در وزارت اقتصاد برای مبارزه با پولشویی و سالم سازی اقتصاد مسئولیت بر عهده دارد اما در هیچ جایی اختیار مستقیمی به وزیر داده نشده است که در این زمینه اقدام کند.

وی تصریح کرد: آقای کرباسیان از سال ۶۱ تجربه مدیریتی داشته و از سال های ۶۸ تا ۹۶ معاون وزرای اقتصاد، بازرگانی و نفت بوده و حالا ما ظرف یک سال می خواهیم اعتمادی را که بر اساس سوابق مدیریتی او داشته ایم پس بگیریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: دستگاه های وابسته به این وزارتخانه ماموریت اقتصاد کلان ندارد و نتیجه کار آنها به معنی قابلیت و عدم قابلیت وزیر نیست.