عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طرح سوال از رییس جمهور برای رفع تکلیف نیست و اهداف جدی را از این سوال پیگیری می کنیم.

مجتبی ذوالنور در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری موج، اظهار داشت: در زمانی که طرح سوال از رییس جمهور مطرح شد، برخی از نمایندگان با همراهی دولت و معاونت های پارلمانی ریاست جمهوری و وزارتخانه ها تمام تلاش خود را به کار بستند تا این طرح به سرانجام نرسد.

وی افزود: حتی عده ای می گفتند که شان رییس جمهور بالاتر از آن است که به مجلس بیاید. این اظهارات برخلاف نص صریح قانون اساسی است، چرا که قانون به نمایندگان اجازه داده تا از رییس جمهور سوال کند و عالی ترین مقام اجرایی کشور نیز موظف به پاسخگویی است.

نماینده مردم قم در خانه ملت تصریح کرد: حتی پس از آنکه طرح سوال از رییس جمهور اعلام وصول شد نیز آقای روحانی آن را خارج از چارچوب قانونی خواند و به نوعی مجلس را تهدید کرد.

ذوالنور گفت: زمانی که نمایندگان بر طرح خود ایستادگی کرده و طرح سوال از رییس جمهور اعلام وصول شد، عده ای شیوه مقابله خود را با این طرح تغییر داده و به نوعی وانمود می کنند که این اقدام مانند یک نوع رفع تکلیف است و هیچ اثری نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: این در حالی است که وقت مجلس و دولت ارزشمند بوده و نمی توان کاری را تنها برای رفع تکلیف انجام داد و به طور قطع یک چهارم نمایندگان مجلس که به طرح سوال از رییس جمهوری رای داده و آن را امضا کرده اند، به دنبال رفع تکلیف نبوده اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: شاید عده ای بخواهند جلسه طرح سوال از رییس جمهور را به صورت شوخی و خنده برگزار کنند، اما نمایندگان اهداف جدی از این طرح پیگیری کرده و به دنبال پاسخگو کردن عالی ترین مقام اجرایی کشور هستند.