نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات تخلیه و دفن مواد آلاینده در خاک را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه 29 مرداد مواد دیگری از لایحه حفاظت از خاک را که پیش از این به دلیل برخی ابهامات به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده شده بود و در این کمیسیون اصلاح شده است، بررسی و تصویب کردند.

بر اساس ماده ۱۱ این لایحه سازمان حفاظت از محیط زیست مکلف شد نسبت به پایش خاک های آلوده، شناسایی مواد آلاینده خاک و اشخاص آلوده کننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری بر اساس وجود مجاز آلودگی خاک و آلاینده های ورودی به آن برای کاربری های خاک اقدام کند.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ارتباطات

خلیه و دفن مواد آلاینده در خاک ممنوع است

نماینگان همچنین با تصویب ماده ۱۹ این لایحه مقرر کردند «تخلیه و دفن مواد آلاینده اعم از مایع و جامد در خاک بدون رعایت مقررات زیست محیطی و در غیر از مکان های تعیین شده ممنوع است. مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیست محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم می شود.»

نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۲۶ لایحه، وزارت خانه های جهاد کشاورزی، بهداشت و سازمان های محیط زیست و برنامه و بودجه کشور را مسئول تهیه آیین نامه های مورد نیاز برای اجرای این قانون کردند؛ این آیین نامه ها حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.