دستور موقت دستگاه قضایی برای اقدامات غیر قانونی الیاس حضرتی در حزب اعتماد ملی در خبرگزاری موج منتشر شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، در پی شکایت رحمت اله بیگدلی از اقدامات اخیر الیاس حضرتی در حزب اعتماد ملی دستگاه قضایی رای موقت مبنی بر توقف کلیه اقدامات نامبرده در حزب اعتماد ملی را صادر کرد. متن دستور قضایی توسط رحمت اله بیگدلی در اختیار خبرگزاری موج قرار گرفت که در ادامه این خبر قابل مشاهده است.

1 001

 

2 0013 001