شاید برای عده ای جالب باشد که سکاندار متولی ارتباطات در کشور چه میزان از زمان خود را در شبکه های اجتماعی می گذراند، ارزیابی موج از شبکه های اجتماعی وزیر جهرمی نشان می دهد این مقام مسئول روزانه 2 ساعت از توییتر استفاده می کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مردم همواره از ارتباط دوسویه مسئولین با مردم شکایت دارند، این موضوع در دولت یازدهم و دوازدهم با گسترش شبکه های اجتماعی کاهش یافت. وزیر ارتباطات در بین مسئولین از ارتباط بیشتری با مردم در شبکه های اجتماعی به ویژه توییتر برخوردار است.

آذری جهرمی که جوان ترین وزیر پس از انقلاب است به واسطه سن پایین نسبت به مسئولین دیگر انتظار ارتباط با جوانان از او بیشتر است. به همین منظور این وزیر جوان سعی بر آن دارد که اوقاتی را در شبکه های اجتماعی کنار مردم بگذراند تا با مشکلات مردم بیشتر آشنا شود و در بعضی اوقات مشکلات آنان را به صورت مستقیم رفع کند.

این شگرد وزیر ارتباطات دو نو بازخورد دارد؛ عده ای معتقدند که او مردمی ترین وزیر است و عده ای دیگر معتقند به دلیل شانس بالای کاندیدا شدن آذری جهرمی در انتخابات ریاست جمهوری او از امروز به دنبال فضا سازی مثبت بین مردم در شبکه های اجتماعی است. البته رفتار وزیر ارتباطات در شبکه های اجتماعی همواره مورد تشویق عموم جامعه به ویژه متخصصین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور قرار گرفته است.

نکته جالب در این گزارش پیک ساعت فعالیت وزیر ارتباطات در توییتر است که در جدول زیر حضور محمد جواد آذری جهرمی در توییتر به میزان ساعت و بازدید اشاره شده است.

 

طبق این جدول وزیر ارتباطات به صورت میانگین دو ساعت خود را در روز به شبکه های اجتماعی تخصیص می دهد، جدول مربوطه نشان می دهد که وزیر ارتباطات پنج شنبه ها ساعت 9 الی 10 صبح و جمعه ها از ساعت 7 بعد از ظهر تا 10 شب بیشترین حضور را در ضفحه توییتر خود دارد.

به گزارش خبرنگار موج، این گزارش شاید رویکرد عمومی نداشته باشد اما با توجه به حضور فعال یکی از اعضای کابینه این شانس را به مخاطبان دولت می دهد که وزیر ارتباطات را متوجه صدای خود و مطالبه ها از دولت کند.