نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انجام تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تقاضای تعدادی از نمایندگان برای انجام تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی قرائت شد.

این تقاضا در جلسه ۲۸ آذرماه ۱۳۹۶ کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده و امروز برای کسب تکلیف نهایی به صحن مجلس ارائه شد که نمایندگان با ۱۵۰ رأی موافق ۲۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن با انجام این تحقیق و تفحص موافقت کردند.

تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر در محورهای زیر درخواست شده است:

  1. نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی
  2. بررسی سوابق کاری و مالی سهامداران مرتبط با این واگذاری
  3. بررسی عوامل دخیل در واگذاری و برنده اعلام کردن شرکت مذکور
  4. بررسی ارقام واقعی اعلام شده برای هلدینگ در زمان واگذاری
  5. بررسی نحوه ارتباط مسئولیت دولتی پتروشیمی و وزارت نفت در این واگذاری و میزان بدهی هلدینگ به دولت
  6. نحوه فروش محصولات تولیدی و قیمت آن و نحوه اکتساب قیمت گذاری گاز تحویلی به هلدینگ
  7. بررسی ضرر و زیا ن وارده به بیت المال در جریان این واگذاری

با تصویب این تقاضا در جلسه علنی امروز، در گام نخست اعضای کمیته تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی مجلس انتخاب می شوند و پس از صدور احکام آنان از سوی رئیس مجلس، ۶ ماه برای انجام تحقیق و تفحص و ارائه گزارش به صحن مجلس مهلت خواهند داشت.