عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه اجماعی برای افزایش نرخ بنزین در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: شرایط اقتصادی و مسائل حاکم بر زندگی مردم به نحوی است که نه دولت و نه مجلس قصد افزایش قیمت بنزین را ندارند.

حسن بهرام نیا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، در مورد نسخه پیشنهادی بانک جهانی مبنی بر حذف یارانه سوخت از بنزین در کشور برای کاهش فوری آلودگی هوای و ذرات معلق در هوا اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: در جریان این پیشنهاد از سوی بانک جهانی نیستم، در واقع در شرایط کنونی موضوع افزایش قیمت بنزین در دستور کار مجلس نیست.

وی خاطر نشان کرد: به صورت فردی نمایندگان در مورد افزایش نرخ بنزین اظهار نظر می کنند و هنوز در مجلس چنین اجماعی بین نمایندگان وجود ندارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین عنوان کرد: در برنامه پنجم توسعه این مجوز به دولت داده شده بود تا هر سال 20 درصد نرخ حامل های انرژی افزایش و طی پنج سال اجرای برنامه توسعه نرخ حامل های انرژی واقعی سازی شود اما به دلیل شرایط حاکم بر زندگی مردم و وضعیت اقتصادی کشور نگاه دولت و مجلس این است که افزایش قیمتی برای بنزین وجود نداشته باشد.

بهرام نیا با یادآوری اینکه بیژن زنگنه هم افزایش نرخ بنزین را رد کرده است، گفت: در مجموع نگاه برای افزایش نرخ بنزین در کشور وجود ندارد هر چند باید به سمت نرخ واقعی به چند دلیل و چند منظور حرکت کنیم و باید همه جهات را در نظر بگیریم و در شرایط فعلی امکان و بستر افزایش نرخ بنزین مهیا نیست و البته بنزین سرمایه ملی است و باید از آن صیانت کرد.

وی ادامه داد: اگر بنزین هم با افزایش قیمت مواجه شود حتماً بر مبنای سیاست هایی که منافع مردم را تأمین کند اتفاق می افتد و خدمات دهندگان اجتماعی مورد استثناء قرار می گیرند و سیاست های مناسب اعمال می شود تا اقشار آسیب پذیر جامعه از یارانه بیشتری برخوردار شوند و حمل و نقل عمومی با افزایش نرخ مواجهه نشده و یا کمترین افزایش را داشته باشند.

نماینده نهاوند در مجلس همچنین از برنامه های ماهانه و فصلی کمیسیون انرژی مجلس خبر داد و گفت: بررسی کیفیت بنزین و راهکارهای کاهش آلودگی آلاینده های سوختی موضوعی است که در فصل سرما و وقوع و وارونگی هوا همچنین افزایش غلظت آلاینده ها در پائیز و زمستان از نظر ذاتی در دستور کمیسیون انرژی مجلس قرار خواهد گرفت و در مقام مقایسه با استاندارهای کشورهای پیشرفته کیفیت سوخت ایران پائین است و البته در مقایسه با قبل کیفیت بهتری دارد.