رییس جمهور دوشنبه شب ۱۵ مرداد ساعت ۲۱:۴۰ از شبکه اول، شبکه خبر و رادیو سراسری به صورت زنده با موضوع «پاسخ به ترامپ و روابط خارجی و ارز» با مردم گفتگو‌ می کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس جمهور دوشنبه شب ۱۵ مرداد ساعت ۲۱:۴۰ از شبکه اول، شبکه خبر و رادیو سراسری به صورت زنده با مردم گفتگو‌ می کند.

موضوعات سخنان حسن روحانی، پاسخ به ترامپ، روابط خارجی، ارز، گرانی و مشکلات اقتصادی خواهد بود.