مشاور فرهنگی رییس جمهور در توییتر خود بر اهمیت اجرای سخت گیرانه قانون منع بکارگیری بازنشستگان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری موج، حسام‌ الدین آشنا مشاور فرهنگی رییس جمهور در توییتر خود بر اهمیت اجرای سخت گیرانه قانون منع بکارگیری بازنشستگان تاکید کرد و نوشت:

اجرای سخت گیرانه قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌تواند یک فرصت استثنایی برای جوانتر شدن سن مدیریت اداری در کشور باشد اما باید مراقب بود که جایگزین‌ها هم سختگیرانه انتخاب شوند تا در کنار کاهش سن شاهد افزایش کارآمدی هم باشیم.