سفیر ایران در انگلستان گفت: انگلیس همراه دو کشور دیگر اروپایی اعتقاد دارند که برجام به همان نحوی که توافق شده اجرا شود و در همین زمینه آمادگی خود را برای تبادلات اقتصادی با ایران اعلام کرده اند.

به گزارش خبرگزاری موج، حمید بعیدی‌ نژاد سفیر ایران در انگلستان امروز جمعه 12 مردادماه با بیان اینکه انگلیس همراه دو کشور دیگر اروپایی هم اکنون درباره اجرای برجام موضع روشنی دارند، گفت:  این کشورها با موضع آمریکا تا امروز به شدت مخالفت کرده و اراده خود را برای مخالفت مستمر اعلام کرده اند و اعتقاد دارند که برجام به همان نحوی که توافق شده اجرا شود و در همین زمینه آمادگی خود را برای تبادلات اقتصادی با ایران اعلام کرده اند.

سفیر ایران در انگلستان، با اشاره به لزوم گسترش روابط اقتصادی ایران با شرکت های اروپایی، افزود: مشکلی که وجود دارد این بوده که شرکت های چندملیتی و بانک های بزرگ که تعاملات گسترده با آمریکا دارند حاضر نیستند که ریسک کار با ایران را بپذیرند و به دلیل تبادلات اقتصادی گسترده با آمریکا تضامینی نیاز دارند که این تضمین ها از سوی اروپا قابل تحقق نیست.

وی با بیان اینکه اروپایی ها از جمله انگلیسی ها عنوان می کنند که امکان کار در حوزه شرکت های متوسط و کوچک وجود دارد، گفت: اروپایی‌ها در حال تدوین برنامه‌هایی هستند که فعالیت شرکت های کوچک و متوسط با ایران را شروع کنند.

سفیر ایران در انگلستان، تصریح کرد: امیدوارم این کار به نتیجه برسد و در این بسته پیشنهادی در زمینه اقتصادی اقدامات راهگشایی به ایران پیشنهاد شود  تا در این عرصه مسیر جدیدی باز شود.