وزیر امور خارجه کشورمان گفت: نیروی دریایی آمریکا نمی تواند راهش را در آبهای خلیج فارس پیدا کند؛ احتمالا به این خاطر که اسم آن را نمی دانند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که در سنگاپور به سر می برد، در توییتی در مورد حضور نیروهای دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس نوشت:

«نیروی دریایی آمریکا نمی تواند راهش را در آبهای ما پیدا کند؛ احتمالا به این خاطر که اسم آن را نمی دانند. خلیج فارس ۲۰۰۰ سال پیش از آنکه ایالات متحده بوجود بیاید به همین نام بوده است. یا اینکه نمی دانند ۷۰۰۰ مایل دورتر از خانه خود، اطراف خانه ما چه می کنند!»