مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه دشمنان در مسیر سمپاشی علیه سپاه موفقیت های جزئی کسب کرده اند، افزود: البته با وجود تریبون های حرفه ای که در اختیار دارند، نتوانستند روی مخاطبشان اثری که انتظار داشتند، بگذارند.

به گزارش خبرگزاری موج، سردار مسعود جزایری مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امروز یک شنبه 7 مرداد در برنامه «رویداد» رادیو با اشاره به هجمه رسانه‌ها و سیاستمداران آمریکایی به سپاه قدس و فرمانده آن، گفت: این موضوع چیز جدیدی نیست. اگر سابقه تهاجمات آمریکا در عرصه های مختلف را رصد کنیم به نکات مهمی دست پیدا می کنیم. آمریکایی‌ها همواره تلاش کردند به نقاط اصلی قوت نظام ضربه وارد کنند و آن را در برنامه دائمی خودشان قرار داده اند و سعی می کنند با عناصر عملیات روانی این استراتژی را ادامه دهند.

سردار جزایری افزود: حمله به مدل حکومت و ولایت فقیه یک موضوع بدیع در جهان امروز است که از روز نخست انجام داده اند و امروز نیز ادامه می دهند. همچنین سال های سال است که به سپاه و بسیج حمله می کنند و خسته هم نمی شوند. منطق آنها این است که پدیده ها را باید تکرار کنیم و اگر می خواهیم در یک موضوع نتیجه بگیریم، باید مرتب برای آن حاشیه سازی کنیم تا بعدا اثرگذار باشد. این سیاست را علیه سپاه در منظر افکار عمومی داخلی و خارجی به کار برده اند تا ذهنیت آن ها را مخدوش کنند.

سردار جزایری

مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه دشمنان در مسیر سمپاشی علیه سپاه موفقیت های جزئی کسب کرده اند، افزود: البته با وجود تریبون های حرفه ای که در اختیار دارند، نتوانستند روی مخاطبشان اثری که انتظار داشتند، بگذارند.

 آمریکایی ها از دست انقلاب اسلامی ناراحت و عصبانی هستند 

وی تصریح کرد: آمریکایی ها از دست انقلاب اسلامی ناراحت و عصبانی هستند و دچار انفعال شدند و به هر دری که زدند، در برابر انقلاب اسلامی با ناکامی مواجه شدند. از همان روزهای ابتدایی اقدامات زیادی علیه ایران شکل دادند، به عنوان نمونه جنگ طولانی هشت ساله را علیه ایران ترتیب دادند. در آن جنگ عراق در ظاهر با ما می جنگید اما اصل صحنه را آمریکایی ها می چرخاندند؛ این ادعا و تحلیل بنده نیست بلکه اسناد این موضوع را تائید می کنند.

جزایری در ادامه با اشاره به وضعیت کنونی و موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه و جهان گفت: وقتی وضعیت سیاسی، فرهنگی و نظامی آمریکایی‌ها را ببینید، متوجه می شوید آنها از دست ایرانی ها عصبانی هستند. آمریکایی ها با روحیه انقلاب اسلامی و نفی سلطه گری و سلطه پذیری که پیام انقلاب است، مشکل دارند.