عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می رسد ترمیم تیم اقتصادی دولت متوقف شده است.

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی موج اظهار داشت: مشکلات اقتصادی بسیاری به کشور تحمیل شده که بخشی از آنها مربوط به تهدیدها و توطئه های خارجی است، اما باید قبول کنیم که بخش مهمی نیز مربوط به بی تدبیری ها در مدیریت داخلی می شود.

وی افزود: از مدت ها قبل بسیاری از کارشناسان و جمع زیادی از نمایندگان مجلس خواستار ترمیم تیم اقتصادی دولت بوده و معتقد بودیم که این تیم نمی تواند مشکلات کشور را برطرف و موجب رفاه مردم و کاهش مشکلات معیشتی جامعه شود.

نماینده مردم اراک در خانه ملت تصریح کرد: پس از مدت ها رایزنی بالاخره دولت و شخص رییس جمهوری پذیرفت که تیم اقتصادی باید تغییر کند و حتی حامیان اصلی دولت به طور علنی از ضعف مدیریت اقتصادی حاکم بر کشور انتقاد کردند.

کریمی گفت: نخستین تغییر مربوط به عزل سیف از ریاست بانک مرکزی بود و همه انتظار داشتند تعدادی دیگر از وزرا و معاونان دولت در حوزه اقتصادی نیز تغییر کنند، اما به نظر می رسد که روند ترمیم تیم اقتصادی کابینه متوقف شده است.

کریمی نماینده اراک

تنها با رفتن سیف مشکلات حل نمی شود

وی در پاسخ به این پرسش که چه دلیلی منجر به توقف تغییرات شده است، گفت: این پرسش را باید دولت پاسخ دهد و ما از آن بی اطلاع هستیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشته باشیم که به هیچ عنوان تنها رفتن سیف از بانک مرکزی نمی تواند مشکلات را برطرف و یا حداقل کاهش دهد و باید تغییرات در تیم اقتصادی دولت ادامه یابد.