عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با وجود تغییر رییس کل بانک مرکزی، طرح تحقیق و تفحص از این بانک به قوت خود باقی است.

عامر کعبی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی موج اظهار داشت: طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به دلایل مختلف از جمله التهاب عجیب، غیر منطقی و غیر اقتصادی در بازار ارز، فروش غیرکارشناسی سکه و بالاخره مدیریت حاکم بر این نهاد اقتصادی، توسط تعدادی از نمایندگان آماده شده و در کمیسیون اقتصادی مجلس که یک کمیسیون تخصصی در این حوزه به شمار می آید، به تصویب رسیده است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با تغییر رییس کل بانک مرکزی آیا باز هم نمایندگان امضا کننده طرح بر پیشنهاد خود اصرار دارند، گفت: موضوع مربوط به یک نفر نیست، اگر چه عملکرد سیف در بانک مرکزی به صورتی بود که حتی رییس جمهوری و هیات دولت در نهایت مجبور به تغییر وی شدند.

صحن+علنی+مجلس+شورای+اسلامی

نماینده مردم آبادان در خانه ملت تصریح کرد: به همین دلیل طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی که به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده، همچنان به قوت خود باقی است و طبق روال قانونی انجام خواهد شد.

کعبی در پایان گفت: البته تا نهایی شدن این طرح باید فرایندهای قانونی طی شود و ممکن است طراحان نظر خود را تغییر دهند، اما در شرایط فعلی و از نظر کمیسیون اقتصادی این طرح به قوت خود باقی است.