یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در به حذف سختی کار فرهنگیان در صحن علنی مجلس واکنش نشان داد.

به گزارش موج، سید حسین نقوی حسینی در واکنش به حذف سختی کار فرهنگیان در صحن علنی مجلس گفت: در شرایط امروز هر اقدام و رفتاری که در دستگاه‌ها انجام می شود باید رضایت مندی عمومی و کاهش تنش را به دنبال داشته باشد.

اقدام آموزش و پرورش نارضایتی یک میلیون فرهنگی را در پی داشته است

عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: آموزش و پرورش سختی کار فرهنگیان را در این شرایط قطع کرده است. در حالی که سه سال پرداخت می‌شد و علت افزایش سختی کار نیز این بود که درآمد فرهنگیان کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و هدف از آن کمک به فرهنگیان بود.

نقوی حسینی

وی در ادامه گفت: بعد از سه سال پرداخت به جای افزایش حقوق فرهنگیان سختی کار آنها حذف شده که نارضایتی یک میلیون پرسنل آموزش و پرورش را به دنبال داشته است. این مساله باید به کمیسیون مربوطه ارجاع شود تا پیگیری‌ها لازم انجام شده و حقوق معلمین ضایع نشود.