معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت:برای شورای هماهنگی اقتصادی قوا کمیسیون مقدماتی تشکیل می شود و مراکز پژوهشی سه قوه را در کنار هم قرار داده ایم.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور ظهر امروز چهارشنبه 27 تیر در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در شرایط فعلی توجه بیشتری به هماهنگی بین قوا است که تدبیر مقام معظم رهبری در تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا نیز در این راستا است و ظرفیتی جدیدی برای سطح هماهنگی ایجاد شده است.

وی افزود: تا به حال چهار جلسه داشته ایم و برای آن هم کمیسیون مقدماتی تشکیل می شود و از ظرفیت سه قوه استفاده می کند. مراکز پژوهشی سه قوه را در کنار هم قرار داده ایم.

نهاوندیان ادامه داد: در جلسه اخیر هیات دولت با مقام معظم رهبری هم بر میان داری دولت در مسائل اقتصادی تاکید شد.