وزیر خارجه کشورمان با همتای چینی خود دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، نشست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و وانگ یی  وزیر خارجه چین پیش از نشست وزیران خارجه ایران و ۴+۱ و موگرینی برگزار شد.