رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته‌هایی در کمیسیون، پیشنهادهای نمایندگان در زمینه مسائل اقتصادی را تدوین کردند که این پیشنهادات در چارچوب قوانین قابل اجراست.

به گزارش خبرگزاری موج، در ابتدای جلسه علنی امروز چهارشنبه 13 تیر مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی در تشریح جلسه غیرعلنی اظهار داشت: امروز حدود یک ساعت مجدداً راجع به مسائل اقتصادی کشور و راهکارهایی که در این زمینه وجود دارد، بحث کردیم.

با دولت صحبت خواهیم کرد 

وی ادامه داد: کمیته‌هایی در کمیسیون‌ها این موضوعات را بررسی و پیشنهاداتی را تدوین کرده بودند. این پیشنهادات در چارچوب قوانین قابل اجراست و می‌تواند کمک کند. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: با دولت صحبت خواهیم کرد تا پیشنهادات را مورد توجه قرار دهد.