مشاور فرهنگی رییس جمهور گفت: هسته اصلی اغتشاش در پاساژ علاءالدین و بازار یکی بود.

به گزارش خبرگزاری موج، حسام‌ الدین آشنا مشاور فرهنگی رییس جمهور در یادداشت توئیتری خود نوشت: هسته اصلی اغتشاش در پاساژ علاءالدین و بازار یکی بود. عناصر دست سوم در تور افتاده اند. عاملان و آمران در لیست انتظارند. خبرهایی در راه است.