رحمانی فضلی پیش از ظهر امروز با آوراموپولوس کمیسیونر مهاجرت اتحادیه اروپا دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پیش از ظهر امروز با آوراموپولوس کمیسیونر مهاجرت اتحادیه اروپا دیدار کرد.