طی حکمی حمید رضا محمدی به عنوان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه جامع امام حسین(ع) معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، طی حکمی حمیدرضا محمدی به عنوان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه جامع امام حسین(ع) معرفی شد.

گفتنی است محمدی دانشجوی دکترای رشته مدیریت صنعتی دانشگاه جامعه امام حسین (ع) است.

لازم به ذکر است، پیش از این محمدرضا نجفی مسئولیت بسیج دانشجویی دانشگاه امام حسین(ع) را برعهده داشت.