طرح ساماندهی بازرسان قراردادی شاغل در حوزه نظارت بر وزارت صنعت، معدن و تجارت در خانه ملت اعلام وصول شد.

به گزارش خبرگزاری موج، احمد امیر آبادی فراهانی عضو هیات رئیسه پارلمان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس، تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس جهت رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی و طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام وصول شد.