نمایندگان خانه ملت با کلیات اصلاح ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز،  با کلیات طرح یک‌ فوریتی اصلاح ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌ های فاقد سند رسمی مخالفت کردند.

وکلای ملت با 99 رأی موافق، 85 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از 234 نماینده حاضر در صحن علنی، با کلیات طرح مذکور مخالفت کردند.