دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل، توصیه به مذاکره با آمریکای ترامپ را خودباختگی و ساده‌لوحی سیاسی است.

به گزارش خبرگزاری موج، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در صفحه شخصی خود در توئیتر، نسبت به تحرک یک جریان سیاسی و پیشنهاد آنها برای مذاکره مستقیم با رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد.

در پست امیرعبداللهیان آمده است:

«توصیه به مذاکره با آمریکای ترامپ، در حالی که هر روز این رئیس جمهور نامتعادل به مردم ایران سربلند اسلامی بی‌شرمانه توهین می‌کند، بی‌بصیرتی، خودباختگی و ساده‌لوحی سیاسی است.


اگر سر به سر تن به کشتن دهیم

از آن به که کشور به دشمن دهیم


 دریغ است ایران که ویران شود

کنام پلنگان و شیران شود...»