عارف در اینستاگرام از نمایندگان به دلیل انتخاب وی به ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد رضا عارف در پیامی از نمایندگان به جهت انتخابش به ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تشکر کرد.

او درصفحه اینستاگرامش چنین نوشت: 

از حسن اعتماد همکاران عزیزم در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در سپردن مسئولیت این کمیسیون تشکر و قدردانی می کنم. امیدوارم بتوانم با همکاری همه اعضای محترم کمیسیون و تعامل با نهاد های مربوطه در پاسخ به مطالبات به حق دانشجویان ،اساتید دانشگاه، معلمان و دانش آموزان عزیز اقدامات شایسته و بایسته را انجام دهم.

معتقدم در مقطع فعلی دانشگاه در جایگاه اصلی خود قرار ندارد و هنوز با اعمال سلیقه برخی افراد که سنخیتی با دانشگاه ندارند، سعی در محدود سازی فضای دانشگاه را دارند که انتظار بود در دولت تدبیر و امید دیگر شاهد اینگونه اعمال سلیقه ها نباشیم. سعی خواهیم کرد با نظارت جدی بر عملکرد نهادهای متولی آموزش در کشور، در آینده شاهد تضییع حقوق فعالان دانشجویی، اساتید دانشگاه، معلمان زحمتکش و دانش آموزان عزیز نباشیم.