معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه جلسه هیات دولت از صدور مجوز جمع شدن خانواده‌ ها در استادیوم‌ ها تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مورد بازی های ایران در جام جهانی گفت: بزرگترین نتیجه ما در بازی با مراکش در کنار وحدت و همدلی همین بود که به شادی مردم دامن زد و آن پوسته نا‌ امیدی و یاس در جامعه شکسته شد.

وی تاکید کرد: حس همدلی و امید و نشاط مردم بسیار خوب است و من از اجازه جمع شدن خانواده‌ ها در استادیوم‌ ها تشکر می‌کنم.