سخنگوی وزارت خارجه درگذشت روزنامه نگار پیشکسوت «حسن صدر حاج سید جوادی» را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری موج، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه درگذشت «حسن صدر حاج سیدجوادی» از روزنامه نگاران پیشکسوت کشور را به خانواده، دوستان، همکاران و جامعه رسانه ای کشور تسلیت گفت.