به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تایید رئیس جمهور غریب‌آبادی به جای نجفی نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین شد.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه، به پیشنهاد محمد جواد ظریف و تأیید رئیس جمهور ، کاظم غریب‌آبادی به عنوان سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین منصوب شد.

غریب‌آبادی پیش از این در سمت‌های مختلف از جمله معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر و سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند و نماینده دائم نزد سازمان منع سلاح‌های شیمیایی خدمت کرده است.

پیش از این، رضا نجفی مسئولیت نمایندگی ایران در وین را برعهده داشت.

لازم به توضیح است دفتر اروپایی سازمان ملل متحد، آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازمان بین المللی مقابله با جرم و مواد مخدر، سازمان منع جامع آزمایش های هسته ای، سازمان ملل متحد برای توسعه صنعتی (یونیدو)، اوپک، صندوق اوپک، و کمیته فضای ماورای جو ملل متحد از جمله سازمان های بین المللی هستند که در وین مستقر بوده و نمایندگی کشورمان نزد آنها، برعهده سفیر و نماینده دائم است.