سخنگوی وزارت کشور گفت: وزیر کشور فردا در سفرى سه روزه به استانهاى گلستان و خراسان شمالى سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری موج، سید سلمان سامانى سخنگوی وزارت کشور گفت: وزیر کشور در سفری سه روزه فردا چهارشنبه ٣٠ خرداد به استانهاى گلستان و خراسان شمالى سفر مى‌کند.

وى در ادامه افزود: رحمانى فضلى رئیس شوراى امنیت کشور در جریان این سفر با حضور در مناطق مرزى مشترک ایران و ترکمنستان ضمن اطلاع از آخرین وضعیت مرزهاى کشور، مشکلات و مسائل مرتبط با مناطق مرزى را مورد بررسى قرار خواهد داد.

سخنگوى وزارت کشور تصریح کرد: برگزارى جلسات شوراى تامین، بررسى آخرین وضعیت اجراى طرح هاى اقتصاد مقاومتى در استانها و پیگیرى و بررسى مسائل مربوط به آسیب هاى اجتماعى از برنامه هاى سفر وزیر کشور به استانهاى گلستان و خراسان شمالى است.

گفتنى است؛ وزیر کشور را در این سفر معاونان امنیتى، اقتصادى وزارت کشور، رئیس سازمان امور اجتماعى، فرمانده مرزبانى ناجا و ... همراهى مى‌کنند.