نمایندگان خانه ملت در صحن علنی به طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات رای منفی دادند.

به گزارش خبرگزاری موج،‌ نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز پارلمان با کلیات طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس با 61 رای موافق، 115 رای مخالف و 17 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر با کلیات طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشوری مخالفت کردند که براین اساس این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.