محمد جواد فتحی نماینده مردم تهران در اعتراض به نظام قانون گذاری از نمایندگی مجلس دهم استعفا داد.

محمد جواد فتحی در خصوص خبر استعفا از نمایندگی مجلس دهم گفت: دو هفته پیش در تاریخ نهم خرداد به علت ایرادات وارده در نظام قانون گذاری، استعفا از نمایندگی مجلس را تقدیم هیات رییسه مجلس کردم.

وی ادامه داد: اگر استعفا توسط هیات رییسه مجلس اعلام وصول شود در آینده درباره علت استعفا صحبت و دلایل خود را بیان می کنم.

جواد فتحی نماینده تهران شب گذشته در همایش نقد و بررسی چالش های تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: دو هفته پیش متن استعفای خود را خدمت مجلس دادم، اگر استعفا اعلام وصول شود در آن فرصت حرفم را می‌زنم.