نمایندگان خانه ملت با اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان خانه ملت در جلسه علنی امروز سه‌شنبه طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ارجاعی از شورای نگهبان  را بررسی کردند.

به موجب ماده 6 این طرح تبصره 1 ماده 30 قانون بدین شرح اصلاح می گردد:

طبق تبصره 1 شعبه موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع اعتراض یا حادث شدن آن بعد از اعلام نهایی صحت انتخابات را احراز نماید.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 7 این طرح نیز با با 197 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 7 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس، فراز دوم ماده 31 به شرح زیر اصلاح شد:

اعتبارنامه هایی که مورد اعتراض قرار گرفته است حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری توسط شعبه رسیدگی می شود. در صورتی که نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد، گزارش تایید آن به مجلس ارائه می گردد و چنانچه نظر شعبه رد اعتبار نامه باشد، گزارش آن از طریق هیات رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع می شود تا گزارش رسیدگی به اعتبارنامه را جهت رسیدگی به مجلس ارائه کند.

گفتنی است موارد مذکور این طرح با 183 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 74 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.