گزارش «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی» در نشست امروز خانه ملت قرائت شد.

به گزارش خبرگزاری موج، گزارش کمیسیون انرژی مجلس در نشست علنی امروز پارلمان قرائت شد.

این گزارش درباره «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی» تهیه شده است.