بهرام سرمست دبیر کمیسیون ماده ده احزاب گفت: کنگره حزب اعتماد ملی برگزار و گزارش آن به دبیرخانه واصل شد و در موعد مقرر موضوع کنگره حزب مذکور بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، بهرام سرمست دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در نشست خبری با اصحاب رسانه درخصوص جلسه امروز اظهار کرد: دستورالعمل نحوه تخصیص اعتبارات کمک و یارانه به احزاب موضوع ماده ۱۷ قانون و نحوه فعالیت احزاب سیاسی در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
وی افزود: دبیرخانه کمیسیون، دستورالعملی را در ۱۰ ماده و ۱۲ تبصره تهیه کرده که بر شاخص هایی که در تخصیص یارانه به احزاب می تواند معیار امتیازدهی باشد، مشتمل است؛ البته این شاخص های پیشنهادی بوده و قطعی نشده است.
 
دبیر کمیسیون ماده ده احزاب  تصریح کرد: در ادامه این جلسه پیرو مصوبه جلسه ۲۴ اردیبهشت کمیسیون که مقرر کرده بود احزاب گزارش تطبیق خود با قانون جدید در مهلت قانونی را به دبیرخانه کمیسیون ارائه کنند، در این جلسه مصوب شد که دبیرخانه کمیسیون تا تاریخ ۱۴ تیر مراتب عدم تطبیق احزاب با قانون جدید را به آن دسته از احزابی که در این مورد اقدام نکرده اند، به صورت کتبی، ابلاغ کند.
 
سرمست خاطرنشان کرد:  تا زمان رسیدگی کمیسیون به گزارش احزاب مبنی بر تطبیق خود با قانون جدید، جلسات فرآیندهای مورد نیاز برای تطبیق، در کمیسیون قابل بررسی خواهد بود.
 
وی در ادامه گفت: در خصوص اختلاف نظری که میان ارکان انجمن اسلامی مهندسان وجود دارد،  تصمیم گرفته شد؛ حسین کمالی  به عنوان نماینده خانه احزاب و نماینده کمبسیون در برگزاری انتخابات ورود کند و نتیجه را به این کمیسیون گزارش دهد.
 
سرمست در پاسخ به سوالی درباره تاریخ برگزاری کنگره حزب اعتماد ملی افزود: کنگره حزب اعتماد ملی برگزار و گزارش آن به دبیرخانه واصل شد و در موعد مقرر  موضوع کنگره حزب مذکور  بررسی می‌شود.
 
دبیر کمیسیون ماده احزاب در مورد اصلاح قانون جدید احزاب خاطرنشان کرد: از هر طرحی که بتواند جایگاه احزاب و تحزب را توسعه دهد؛ استقبال می‌کنیم.