محمود صادقی در توئیتر به سخنان اخیر امام جمعه مشهد در خطبه عید فطر واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود صادقی به سخنان اخیر امام جمعه مشهد در خطبه عید فطر که به نمایندگان هشدار داده بود با تصویب FATF نامشان به عنوان «وطن فروش» در تاریخ ثبت نشود، در توئیتر واکنش نشان داد.

 

توئیت محمود صادقی

 

توئیت محمود صادقی

272