طرح بازنشسته کردن افرادی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت می‌کنند از دستور کار مجلس خارج شد.

به گزارش خبرگزاری موج، بررسی گزارش کمیسیون بهداشت در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت می‌کنند صبح امروز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

بر اساس این طرح دولت مکلف شد کلیه بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را که به سن ۷۰ سالگی رسیدند بازنشسته کند و به آنها حق بیمه بپردازد.

شورای نگهبان اعلام کرده بود این طرح موجب افزایش هزینه های عمومی شده و دارای بار مالی است لذا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می باشد، علاوه بر این سن بازنشستگی در این طرح ابهام دارد و باید رفع ابهام شود.

کمیسیون بهداشت نیز کل ماده واحده و تبصره های طرح را حذف کرد و در واقع این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.