اولین سالگرد شهدای حادثه تروریستی مجلس فردا در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، اولین سالگرد شهدای حادثه تروریستی مجلس فردا (یکشنبه) ۲۰ خردادماه در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار می‌شود.

قرار است، این مراسم ۱۱:۳۰ الی ۱۳ فردا یکشنبه ۲۰ خردادماه در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شود.