مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان و شب شهادت مولای متقیان حضرت علی(ع) بامداد امروز چهارشنبه در منزل صادق خرازی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان و شب شهادت مولای متقیان حضرت علی(ع) بامداد امروز چهارشنبه در منزل صادق خرازی برگزار شد. در این مراسم چهره های سیاسی بسیاری حضور داشتند. از فرزند مقام معظم رهبری گرفته تا ظریف، جنتی و واعظی.

فرزند رهبر انقلاب، ظریف و جنتی در مراسم احیا

فرزند رهبر انقلاب، ظریف و جنتی در مراسم احیا

فرزند رهبر انقلاب، ظریف و جنتی در مراسم احیا

فرزند رهبر انقلاب، ظریف و جنتی در مراسم احیا

فرزند رهبر انقلاب، ظریف و جنتی در مراسم احیا

فرزند رهبر انقلاب، ظریف و جنتی در مراسم احیا

فرزند رهبر انقلاب، ظریف و جنتی در مراسم احیا

فرزند رهبر انقلاب، ظریف و جنتی در مراسم احیا

فرزند رهبر انقلاب، ظریف و جنتی در مراسم احیا

فرزند رهبر انقلاب، ظریف و جنتی در مراسم احیا

فرزند رهبر انقلاب، ظریف و جنتی در مراسم احیا